Scene/rekvisitagruppen

Scene/rekvisitagruppen består av:

  • Aud Mathiesen
  • Bjørn Fossen
  • Bjørn Andreas Grønner
  • Eirin Ebbesvik
  • Karin Skaar Hakvåg
  • Knut Åke Rakvaag
  • Marion D-J Nilsen (leder)
  • Rose C. Stien
  • Sonja Hannisdal