Ryddegrupper

Ryddegrupper 2013_2014

Januar 2014: Hege Nordberg, Wenche K. Eide, Merethe Vaage

Februar 2014: Eirin Ebbesvik, Bjørn A. Grønner, Monika Hatlen, Anne-Marie Klodvik

Mars 2014: Bergfrid Nordtveit, Monica Markussen, Bjørn Fossen

April 2014: Lise Oen-Pedersen, Karin Skaar Hakvåg, Arild Kollevåg, Aud Mathiesen

Mai 2014: Tone Lerøen, Ingunn J. Korten, Iselin V. Stavedal

Juni/August 2014:Rose C. Stien, Knut Å. Rakvaag, Eli Jensen, Ina Rolland

September 2013: Hans Erik Hansen, Mona Norderud, Tone Aagotnes

Oktober 2013: Hilde Børnes, Helge Moe, Trude Håvardstun

November 2013: Helge Dahl,  Sonja Hannisdal, Nils Haugland, Kari Bjørnestad

Desember 2013: Therese Hansen, Christian Dahl, Lene T. Woldseth, Marion Jørgensen

Normalt vil det være stemmeøving etter fellesøving, og da rydder ryddegruppen bort alt utenom stoler før de går. Den stemmegruppen som er igjen for øving, rydder bort stolene etter endt øving.

NB! Du må selv skaffe stedfortreder hvis du ikke kan møte!
Gjøremål for ryddegruppen :
Stille opp stoler
Påse at piano + krakk er på plass.
Hente notestativ, drikkebegre (ryddegjengen sitt ansvar at det alltid er begre), utstyr til loddsalg, oppslagstavle + forslagskasse
Rydde på plass etter øvingen se merknad over.
Ta med kaffe, te og noe å bite i.
Nøkkelansvarlig :
En av sangerne i ryddegruppen har ansvar for nøkkelen. Denne sørger for at en i den gruppen som har stemmeøving får nøkkelen, hvis
han/hun selv ikke er i den gruppen.
Den som har nøkkelen er den siste som forlater lokalene når øvingen er over, og skal påse at dørene er låst.
Nøkkelen må leveres til en annen i ryddegruppen dersom nøkkelansvarlig ikke kan møte selv.
Ansvarlig for å levere nøkkel videre til neste gruppe på siste øving i angjeldende måned.